ΛΥΚΕΙΟ

 

images3

Σκοποί- Στόχοι

Το σχολείο είναι θεμέλιο οικοδόμησης ελεύθερων και υπεύθυνων προσωπικοτήτων. Ανθρώπων που σέβονται το διαφορετικό, έχουν συνείδηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας.
Το Λύκειο, παραλαμβάνει τη σκυτάλη από το Γυμνάσιο με διττό στόχο:
 1. Να καλλιεργήσει ηθικά, πνευματικά και κοινωνικά τους μαθητές με εφαλτήριο τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.
 2. Να τους προετοιμάσει επαρκώς για τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων που οδηγεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή η επιλογή θα προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία.
Επιδιώκουμε:
 • Να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας με αξίες και ανθρωπιστικά ιδανικά.
 • Να καλλιεργήσουμε ευρύτατα το πνεύμα τους, για να αναζητούν την αλήθεια και να προβληματίζονται με κριτική διάθεση.
 • Να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
 • Να τους καταστήσουμε κοινωνούς των σύγχρονων προβλημάτων.
 • Να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους στα κοινά.
 • Να συνειδητοποιήσουν την ελληνικότητά τους, και την πλούσια πολιτιστική τους κληρονομιά σε συνδυασμό με την κατανόηση της παγκοσμιότητας και των πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων.
 • Να αναδείξουμε την καλλιτεχνική τους ευαισθησία και να τους καταστήσουμε κοινωνούς του ωραίου.
Την ίδια στιγμή,
 1. Χτίζουμε την προσωπικότητα των μαθητών μεθοδικά και συστηματικά ώστε να είναι αυτόνομοι, ελεύθεροι και δημιουργικοί.
 2. Επιζητούμε να αποκτήσουν γνωστικά εφόδια και ικανότητες που θα τους οδηγήσουν στην υλοποίηση υψηλών στόχων.

Αναβαθμίζουμε το διδακτικό μας έργο με:

 • Την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη διδακτική πρακτική, αλλά και καινοτόμων μαθησιακών μοντέλων μάθησης.
 • Την κατασκευή και χρήση σχεδίων μαθήματος με το κατάλληλο ψηφιακό υλικό.
 • Τη δημιουργία του Καταστατικού Μαθησιακού Χάρτη που αποτελεί για μας το ρυθμιστή και γενικό οδηγό οργάνωσης της διδακτικής πράξης.
 • Τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών.
 • Τη συνεργασία μας με έμπειρο, εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευόμενο διδακτικό προσωπικό