Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:

Τηλ: 21111133333, 21115555555

Fax: 2116666666

 

ή ηλεκτρονικά στο:

email: gnosi@gmail.com