ΔΗΜΟΤΙΚΟ

images2

 

Βασικός σκοπός του Δημοτικού σχολείου είναι να αγκαλιάσει κάθε μαθητή ξεχωριστά και να του παρέχει ό,τι χρειάζεται για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει τόσο γνώσεις όσο και αξίες, στάσεις και συμπεριφορές.

Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν με τρόπο Δημιουργικό, Ευχάριστο, Χρήσιμο και Αποτελεσματικό Δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες, αλλά εμπλέκονται ενεργά και ανακαλύπτουν – κατακτούν τη γνώση.

Το περιβάλλον τους είναι οικείο και ευχάριστο. Έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα και νακαλλιεργούν τις ικανότητες και δεξιότητές τους μέσα από το παιχνίδι αλλά και από ομαδικές δραστηριότητες – δράσεις (αθλητικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές κ.ά.)

Οι γνώσεις είναι χρήσιμες και ωφέλιμες, και οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί κάθε μαθητής να τις αξιοποιεί στην καθημερινότητά του.

Δηλαδή:

  • Συνδέονται με τη ζωή
  • Προετοιμάζουν για το μέλλον και
  • Βοηθούν τα παιδιά να αποκτούν ολοκληρωμένη και καλλιεργημένη προσωπικότητα

Εργαζόμαστε για την επίτευξη των προσωπικών στόχων φιλοδοξιών των μαθητών μέσα από την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εκπαίδευσή τους. Για το λόγο αυτό καλλιεργείται η ομαδικότητα και το συνεργατικό πνεύμα, παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος των παιδιών και υπάρχει συχνή και εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς – οικογένεια.