Μαθήματα (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών)

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ Α.Ε. 2017-18)

Περιοχή μαθημάτων στο e-class

Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Μ.Σ.

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝ-ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
M111 Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου και Υλικά ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
M112 Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 6
M113 Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
M114 Μάρκετινγκ νέων προϊόντων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
M115 Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6
Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30
M121 Ερευνητική Μεθοδολογία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 6
M122 Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 6
ΕΠΙΛΟΓΗ 2 6
ΕΠΙΛΟΓΗ 3 6
Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30
M301 Διπλωματική Εργασία 30

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Π.Μ.Σ.*

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝ-ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ.
M123 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6
M124 Σύγχρονες μέθοδοι του design ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
M125 3D Printing και διαδραστική σχεδίαση προϊόντων ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
M126 Σχεδίαση Προϊόντων για Όλους ΚΥΡΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6
M127 Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 6
M128 Οικονομική της καινοτομίας ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 6
M129 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 6
M130 Σχεδίαση και Εφαρμογές Διαδραστικών Συστημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6

*Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου.