Σύγχρονες μέθοδοι του design

Υπεύθυνος Μαθήματος:
Συνδιδάσκοντες: Ι. Ντιντάκης
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων του design για τη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:

• Ο ρόλος του βιομηχανικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
• Ο ρόλος του σχεδιαστή – designer στην ανάπτυξη μιας εταιρείας
• Brand name και design
• Η αναγκαιότητα του σύγχρονου design
• Μεθοδολογία σχεδιασμού προϊόντων
• Μέθοδοι εύρεσης νέων ιδεών
• Τα εργαλεία του designer
• Ανθρωποκεντρικό design
• Η σχεδιαστική πρόκληση
• Τα κριτήρια του σύγχρονου design
• Στρατηγικές του design


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Henry Dreyfuss, Designing for people
2. Don Norman, The design of Everyday thinks
3. Robert Curedale, design Thinking: process and methods, 2013
4. Vijay Kurmar, 101 Design Methods, 2012
5. Dan Cuffaro, The industrial design reference & specification book, 2013
6. Chris Lefteri, Making it, 2012