Υποδομές

Το σύνολο των σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ανέρχονται σε 2.637 m2, τα οποία είναι διαθέσιμα και για την λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών..

Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 το Τμήμα έχει αποκτήσει νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 1.475 m2 που είναι σε χρήση και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρο κλπ Στο κτίριο αυτό λειτουργούν 3 εργαστήρια, ήτοι τα Εργαστήρια Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας, CAD και Τεχνικού Σχεδίου, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Παράλληλα από το έτος 2004 το Τμήμα έχει δημιουργήσει δικές του εργαστηριακές εγκαταστάσεις στο Παράρτημα Καρδίτσας, συνολικού εμβαδού 1.042 m2 σε ένα μεταλλικό κτίριο το οποίο αναπτύσσεται σε 2 ορόφους (ισόγειο και 1ος όροφος). Στο ισόγειο υπάρχουν δύο (2) πολυδύναμοι εργαστηριακοί χώροι (Εργαστήρια Μηχανικής Κατεργασίας, Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Παραγωγής Επίπλου), ενώ στον 1ο όροφο υπάρχουν 6 εργαστηριακές αίθουσες (Εργαστήρια Τεχνολογίας Ξύλου, Ποιοτικού Ελέγχου, Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Σχεδιασμού επίπλων με Η/Υ). Επίσης, έχει αναπτύξει εργαστηριακές εγκαταστάσεις από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του και παραπλεύρως του Τμήματος Δασοπονίας και Δ.Φ.Π. (Εργαστήριο Τεχνολογίας και Συντήρησης Ξυλοκατασκευών συνολικής επιφάνειας 120 m2).

 
Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

Περιγραφή των εγκαταστάσεων του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. σε μορφή pdf