Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM

Υπεύθυνος Μαθήματος:
Συνδιδάσκοντες: Ι. Ντιντάκης
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος αποτελεί η αξιοποίηση των συστημάτων CAD/CAM κατά τη διαδικασία σχεδίασης και παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων μέσα από τη χρήση σύγχρονου ενοποιημένου συστήματος CAD/CAM από τη σχεδίαση ενός προϊόντος έως τον προγραμματισμό ψηφιακά ελεγχόμενων εργαλειομηχανών CNC


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:
 • Εισαγωγή στα συστήματα CAD/CAM – Εφαρμογές
 • Σχεδιασμός 3d μοντέλου στο λογισμικό CAD
 • Παραμετρική σχεδίαση
 • Κώδικας G
 • Ορισμός κοπτικών και των συνθηκών κοπής στο λογισμικό CAM
 • Η έννοια του μεταφραστή δεδομένων
 • Μεταφορά δεδομένων κοπής σε κέντρο εργασίας
 • Μεταφορά δεδομένων μεταξύ συστημάτων CAD/CAM
 • Ενοποίηση συστημάτων CAD/CAM
 • Διαχείριση σχεδίων και δεδομένων κατασκευής με τη βοήθεια λογισμικού PDM

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
 • Rob Thompson, Manufacturing Processes for Design Professionals, Thames & Hudson
 • Νικόλαος Μπιλάλης, Εμμανουήλ Μαραβλάκης, Συστήματα CAD/CAM και τρισδιάστατη μοντελοποίηση, Κρητική
 • Lee, Kunwoo, Βασικές αρχές συστημάτων CAD/ CAM/ CAE, Κλειδάριθμος
 • Schmid D., Kari B., Kraus E., Robens G., Nowak H., Strobel P. 1997 CIM Lehrbuch zyr Automa-tisierung der Fertigung, Ευρωπαϊκές τεχνολογικές εκδόσεις – Γ. & Σ. Παρικού & ΣΙΑ Ο. Ε., Αθήνα 1997
 • Μηχανές αριθμητικού ελέγχου. Steve Krar, Arthur Gill. Εκδόσεις Τζιόλα
 • Φιλήμονος, Χρ. Σκιττίδη, 2000. Βασικές αρχές αριθμητικού ελέγχου και προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC. Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 2000