Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών

Υπεύθυνος Μαθήματος: Μ. Σκαρβέλης
Συνδιδάσκοντες: Ι. Κακαράς
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στο αντικείμενο των σύγχρονων ξύλινων κατασκευών (κυρίως δομικών). Παρουσιάζονται και αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις των κατασκευών και τα νέα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σήμερα, συνδυαζόμενες με αυτές του σχεδιασμού και της τεχνολογίας των προϊόντων αυτών, κατανοούνται οι απαιτήσεις και εφαρμόζονται οι σύγχρονες προδιαγραφές, ώστε να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να σχεδιάσουν ή να παράξουν προϊόντα που καλύπτουν νομοθετικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
 • Η υγρασία στο ξύλο. Οι επιπτώσεις στις κατασκευές. Απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες κάθε κατασκευής από άποψη υγρασίας.
 • Παραδοσιακές και σύγχρονες εφαρμογές και τεχνολογίες ξύλινων (δομικών) κατασκευών. Εσωτερικές – εξωτερικές κατασκευές.
 • Νέα προϊόντα με βάση το ξύλο, για χρήση στις δομικές κατασκευές (CLT, metal bars, Glued in Rods κλπ.).
 • Σύγχρονες απαιτήσεις της Νομοθεσίας – Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές – Ευρωκώδικας 5
 • Συμπεριφορά του ξύλου στη φωτιά. Ευρωπαϊκά Πρότυπα.
 • Σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή ξύλινων κατοικιών
 • Ενεργειακή απόδοση ξύλινων κατοικιών
 • Σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων
 • Σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή ξύλινων δαπέδων
 • Σύγχρονες τάσεις στην κατασκευή ξύλινων κατασκευών εξωτερικού χώρου
 • Σύγχρονες τάσεις στην ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών με βάση το ξύλο

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Sobon J.A., Schroeder R. 1984. Timber Frame Construction: All About Post-and-Beam Build-ing.
 • Sobon J.A., Rower K.. 2001. Historic American Timber Joinery: A Graphic Guide
 • Lancashire R., Taylor L. 2011. Timber frame construction . TRADA Technology Ltd.
 • Bensson T. Timberframe: The Art and Craft of the Post-And-Beam Home. P. 232.
 • Cooper J. Log Homes Made Easy. P. 288.
 • http://www.forestry.gov.uk/pdf/Timber-frame-buildings-a-guide-to-the-construction-process_D496.pdf/$FILE/Timber-frame-buildings-a-guide-to-the-construction-process_D496.pdf