Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γλ. Καραγκούνη
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των πόρων μιας επιχείρησης, με εστίαση στη βιομηχανία κατεργασίας ξύλου και προϊόντων από ξύλο.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:
 • Στρατηγικός ρόλος της Διοίκησης Παραγωγής και η σχέση της με την επιχειρησιακή στρατηγική
 • Συστήματα αποφάσεων στην οργάνωση παραγωγής.
 • Στρατηγική Επιλογή πόρων, ικανοτήτων, διεργασιών, τοποθεσίας και χωροταξίας
 • Σχεδιασμός παραγωγής, μεθόδων παραγωγής και παραγωγικής δυναμικότητας
 • Σχεδιασμός προϊόντος: επίπεδα και διαδικασία σχεδιασμού σε σχέση με τον κύκλο ζωής του προϊόντος
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • συντήρηση και την αντικατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων παραγωγής,
 • Σύγχρονες θεωρίες αποθεμάτων
 • Διαχείριση Προμηθευτικής Αλυσίδας

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Αυλωνίτης Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής», εκδόσεις ΙΩΝ 2002.
 • Krajewski L. ,L. Pitzman “Operations management” 5th edition, Addison Wisley, 1998.
 • Λιαρμακόπουλος Λ. «Διοίκηση συστημάτων παραγωγής» Πάτρα 2001.
 • Αδαμίδης, Ε.Δ., Στρατηγική Διοίκηση της Παραγωγής, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009.
 • Δημητριάδης, Σ.Γ. και Μιχιώτης, Α.Ν., Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων: Βασικές Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2007.
 • Slack, N., Chambers, S. και Johnston R., Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών, (5η Αγγλική Έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2010.