Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου και Υλικά

Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Νταλός
Περιοχή του μαθήματος στο e-class
Σκοπός του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη τεχνολογικού και επιστημονικού υπόβαθρου των σπουδαστών στις ιδιότητες των νέων και καινοτόμων προϊόντων και κυρίως η δυνατότητες εφαρμογής των προϊόντων αυτών σε διάφορες εφαρμογές. Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονε-κτημάτων των προϊόντων αυτών ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο τα προϊόντα αυτά. Ταυτόχρονα γίνεται ανάλυση της τεχνολογίας παραγωγής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης μιας μονάδας παραγωγής αυτών των προϊόντων.


Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος:
 • Επιφάνειες με χαμηλή πυκνότητα με την χρήση χαρτοκυψέλης
 • CLT Cross laminate timber
 • Δοκοί ενισχυμένη με ανθρακονήματα
 • Dentrolight
 • Ενίσχυση επιφανειών για μεγαλύτερη αντοχή υγρασία και UV ακτινοβολία
 • Εφαρμογές Οξειδίων Τιτανίου και Ψευδαργύρου
 • Νανοσκευάσματα – Νανοτεχνολογία
 • Ξύλο και ενέργεια
 • Νέα υλικά από ξύλο με μεγάλη ενεργειακή απόδοση
 • Τεχνολογία παραγωγής ενεργειακών προϊόντων ξύλου

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
 • Νταλός Γεώργιος, 2001. Τεχνολογία Ξύλου ΙΙΙ. Σημειώσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου.
 • APA . Engineered Handbook , 2002. APA Tacoma Washington
 • Ehart, R., Stanzl-Tchegg, S., Tschegg, E. 1999. Mode III fracture energy of wood composites in comparison to solid wood. Wood science and Technology 33. pp 391-405
 • Knudson, R. 1992. PSL 300 LSL :The challenge of a new Product. Proceedings 26th Interna-tional Particleboard/Composite Materials Symposium W.S>U. 1992:206-214.
 • Lee, S. 1991. Wood laminates . In: International Encyclopedia of Composites Vol.6:97-110.
 • Mc Natt, D., Galligan, W. , Hans, G. 1982. Forest products for Building costruction. Wood and fiber science . April 1984. V 16(2).
 • Ntalos,G., Pichelin, F., Haelvoet, W. Tobish, S. Teischinger, A., Grigoriou A. 2000. Materials for wood based panels. Today and Future in glued wood products. State of the art report. Workshop Espoo Finland 4-5 May 2000.
 • Pease, D. 1994. Panels Products Applications and Production Trends. Wood Technology, Miller Freeman Inc.
 • Willis, D. 1997. New life for Scriber. Report of Division of Forest products USA. 76
 • Zylkowsi, S. 2000. Engineered wood products in North America. Presentation to Cost Action E13 International Workshop on Wood
 • http://wpc-composite-decking.blogspot.com/p/what-is-wood-plastic-composite-wpc.html
 • Clemons, C. (2002) «Wood-plastic Composites in the United States: The interfacing of two Industries» Forest Products Journal 52(6)
 • http://www.wpcextruder.com/news_show-13.html Introduction of WPC Wood Plastic Composite Products