Μαθήματα (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α΄ Εξάμηνο

A/A ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε*)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Υ Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου Νταλός Γεώργιος 2 6
2 Υ Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών Καραγκούνη Γλυκερία 2 6
3 Υ Μάρκετινγκ νέων προϊόντων Παπαδόπουλος Ιωάννης 2 6
4 Υ Εφαρμογές 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης Καραγεώργος Αντώνιος 2 6
5 Υ Σύγχρονα συστήματα CAD Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
Σύνολο ωρών και ECTS 10 30
  • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

Β΄ Εξάμηνο

Ειδίκευση: Σχεδιασμός Προϊόντων

A/A ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε*)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Υ Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
2 Υ Σύγχρονες μέθοδοι του design Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
3 Υ Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση – 3D Printing Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
4 Υ Ερευνητική Μεθοδολογία Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τρίγκας Μάριος

Καραγκούνη Γλυκερία

Νταλός Γεώργιος

Καραγεώργος Αντώνιος

Ντιντάκης Ιωάννης

2 6
5 E Μάθημα Επιλογής* 2 6
Σύνολο ωρών και ECTS 10 30
  • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

Μαθήματα Επιλογής*

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση Νταλός Γεώργιος 2 6
2 Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους Καραγεώργος Αντώνιος 2 6
3 Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου Λυκίδης Χαράλαμπος 2 6
4 Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής Παπαδόπουλος Ιωάννης 2 6
5 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Καραγκούνη Γλυκερία 2 6

 

Ειδίκευση: Τεχνολογία και Κατασκευές

A/A ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε*)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Υ Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση Νταλός Γεώργιος 2 6
2 Υ Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών Σκαρβέλης Μιχαήλ – Κακαράς Ιωάννης – Νινίκας Κων/νος 2 6
3 Υ Ευφυείς Τεχνολογίες Αυτοματισμών σε Έπιπλα και Εσωτερικούς Χώρους Καραγεώργος Αντώνιος 2 6
4 Υ Ερευνητική Μεθοδολογία Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τρίγκας Μάριος

Καραγκούνη Γλυκερία

Νταλός Γεώργιος

Καραγεώργος Αντώνιος

Ντιντάκης Ιωάννης

2 6
5 E Μάθημα Επιλογής* 2 6
Σύνολο ωρών και ECTS 10 30
  • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

Μαθήματα Επιλογής*

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου Λυκίδης Χαράλαμπος 2 6
2 Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
3 Ψηφιοποίηση και Διαδραστική Σχεδίαση – 3D Printing Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
4 Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν Καραγκούνη Γλυκερία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τρίγκας Μάριος

Νταλός Γεώργιος Λυκίδης Χαράλαμπος – Νινίκας Κων/νος

2 6
5 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Καραγκούνη Γλυκερία 2 6

 

Ειδίκευση: Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ

A/A ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε*)
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Υ Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Καραγκούνη Γλυκερία 2 6
2 Υ Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής Παπαδόπουλος Ιωάννης 2 6
3 Υ Βασικές αρχές βιοοικονομίας και η εφαρμογή τους στο σύγχρονο επιχειρείν Καραγκούνη Γλυκερία

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τρίγκας Μάριος

Νταλός Γεώργιος Λυκίδης Χαράλαμπος – Νινίκας Κων/νος

2 6
4 Υ Ερευνητική Μεθοδολογία Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τρίγκας Μάριος

Καραγκούνη Γλυκερία

Νταλός Γεώργιος

Καραγεώργος Αντώνιος

Ντιντάκης Ιωάννης

2 6
5 E Μάθημα Επιλογής* 2 6
Σύνολο ωρών και ECTS 10 30
  • Υ-υποχρεωτικά Ε-επιλογής

Μαθήματα Επιλογής*

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Τεχνολογίες φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ξύλου Λυκίδης Χαράλαμπος 2 6
2 Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών Σκαρβέλης ΜιχαήλΚακαράς Ιωάννης – Νινίκας Κων/νος 2 6
3 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση Νταλός Γεώργιος 2 6
4 Σύγχρονες μέθοδοι του design Ντιντάκης Ιωάννης 2 6
5 Ψηφιοποίηση και προτυποποίηση – 3D Printing Ντιντάκης Ιωάννης 2 6

 

Γ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Διπλωματική εργασία 30