Δίδακτρα – Υποτροφίες

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.800 € και καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 1.400 € στην αρχή των δύο πρώτων εξαμήνων φοίτησης.

Προβλέπονται χορηγήσεις δύο (2) υποτροφιών, μιας για το 1ο εξάμηνο στον φοιτητή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία κατάταξης, καθώς μίας (1) για το 2ο εξάμηνο σπουδών για τον φοιτητή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου. Κάθε υποτροφία αντιστοιχεί σε απαλλαγή καταβολής του ποσού των 1.400 €.

Ειδικά για το Α.Ε. 2017-18 δίνεται μια πλήρης υποτροφία αξίας 2.800 € από την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. για τον εορτασμό των 40 ετών επιτυχούς λειτουργίας της.