Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. ΠΡΟΞΥ

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων του ακ. έτους 2017-18.