Πρόγραμμα Εξετάσεων 1ου Εξαμήνου Α.Ε. 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞEΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2015-16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2/2016
16.00 – 18.00: Νέες Τεχνικές Ξυλοκατασκευών – ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/2/2016
09.00 – 11.00: Καινοτόμα Προϊόντα Ξύλου και Υλικά – ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/2/2016
16.00 – 18.00: Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών – ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2/2016
09.00 – 11.00: Μάρκετινγκ νέων προϊόντων – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/2/2016
13.00 – 15.00: Εφαρμογές Ευφυών Συστημάτων στις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ