Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Προηγμένες Μεθόδους Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος*, για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Προηγμένες Μεθόδους Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Manufacturing Methods of Wooden Products).

Έντυπα:

1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. ΦΕΚ Ίδρυσης Μεταπτυχιακού

3. Απόφαση ΓΣ ΣΤΕΞ

4. Περιγραφή ΠΜΣ

5. Εντυπο Αίτησης

6. Πρότυπο CV