Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών 7-6-2019

Έξι (6) νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο»

Στις 7/6/2019 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στην Καρδίτσα έξι (6) νέες, πολύ αξιόλογες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 2ου & 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

«Ανάλυση κύκλου ζωής μοριοσανίδας» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Τζιουβάρα Κων/νο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

«Απαιτήσεις και προσδοκίες χρηστών ξύλινων παιδικών χαρών για ΑΜΕΑ» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Κουκουτσέλο Ευάγγελο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ι. Παπαδόπουλο και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους: Καραγκούνη Γλυκερία, Επίκουρο Καθηγήτρια και Νταλό Γεώργιο, Καθηγητή.

«Ανάπτυξη διαδραστικών ξύλινων παιχνιδιών, για υποστήριξη μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με νοητική υστέρηση» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Διβράμη Ανδρέα, με επιβλέποντα τον κ. Α. Καραγεώργο, αναπληρωτή καθηγητή και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους: Νταλό Γεώργιο, Καθηγητή και Ι. Ντιντάκη, Λέκτορα του Μεσογειακού Παν/μίου Κρήτης.

«Ανάπτυξη ‘ευφυούς’ κουφώματος με χρήση τεχνολογιών Μηχανικής Μάθησης» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ευγενειάδη Αναστάσιο, με επιβλέποντα τον κ. Α. Καραγεώργο, αναπληρωτή καθηγητή και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους: Νταλό Γεώργιο, Καθηγητή και Ι. Ντιντάκη, Λέκτορα του Μεσογειακού Παν/μίου Κρήτης.

«Προσδιορισμός συνθηκών 3δ εκτύπωσης αρχιτεκτονικής μακέτας με τη χρήση εκτυπωτή τεχνολογίας FDM» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βούκια Γεωργία, με επιβλέποντα τον κ. Ι. Ντιντάκη, Λέκτορα του Μεσογειακού Παν/μίου Κρήτης και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους: Παπαδόπουλο Ιωάννη, Καθηγητή και Καραγεώργου Αντώνιου, Αναπληρωτή Καθηγητή.

«Επιχειρηματικό σχέδιο για την αναβάθμιση της λειτουργίας και επισκεψιμότητας του Δασικού Μουσείου Ταξιάρχη Χαλκιδικής» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Ρούντο Γεώργιο, με επιβλέποντα τον κ. Μ. Τρίγκα, Επίκουρο Καθηγητή Α.Π.Θ. και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους: Παπαδόπουλο Ιωάννη, Καθηγητή και Καραγκούνη Γλυκερία, Επίκουρο Καθηγήτρια.

 

Πάντα επιτυχίες!