Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών στις 25-5-2018. Καινοτόμες έρευνες!

Στις 25/5/2018 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. στην Καρδίτσα επτά (7) νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου και 2ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Σ.Τ.Ξ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες απέσπασαν κι αυτές πολύ κολακευτικά σχόλια και ανέδειξαν θέματα αιχμής στο αντικείμενο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

1. «Κατασκευή ξύλινου δομικού τοίχου με τη χρήση παραδοσιακών υλικών για την κατασκευή μεταφερόμενων οικισμών βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Γρηγοράκη Αθανασία – Ειρήνη, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γεώργιο Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Ντιντάκη Ιωάννη.

Η κα Γρηγοράκου στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας ασχολήθηκε με την έρευνα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κτιριακό τομέα που οδηγούν στην αναζήτηση νέων τρόπων και υλικών δόμησης. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά προβλήματα που περιλαμβάνουν έντονες σεισμικές δονήσεις ανά περιοχές καθώς και προβλήματα στέγασης (πρόσφυγες, άτομα με χαμηλό εισόδημα). Με στόχο τη συμβολή ή την εξάλειψη αυτών των φαινομένων και με βάση τα σύγχρονα κτιριακά δεδομένα στην  εργασία αυτή μελετήθηκαν δυο φυσικά υλικά, το ξύλο και ο πηλός. Πρόκειται για δυο υλικά τα οποία χρησιμοποιούνταν στις κατασκευές σπιτιών από τα αρχαία χρόνια, τα οποία συγκεντρώνουν ένα πλήθος χρήσιμων δυνατοτήτων για τις κατασκευές και τη βιοκλιματική συμπεριφορά τους, πληροφορία η οποία προκύπτει από την έρευνα παραδοσιακών κατασκευών και σύγχρονων τεχνικών δόμησης. Από τη μια πλευρά, η εκτενής χρήση του πηλού στις παραδοσιακές κατασκευές όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο και από την άλλη η νέες εφαρμογές του ξύλου και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό, αποτελούν πρόκληση για τον τομέα δομικών κατασκευών. Σκοπός της παρούσας εργασίας, λοιπόν ήταν η μελέτη των ιδιοτήτων και των δυνατοτήτων των δύο υλικών, η δημιουργία και η πρόταση ενός νέου υλικού πλήρωσης τοίχου το οποίο θα συνδυάζει όλα τα παραπάνω στοιχεία και θα είναι ικανό να ανταπεξέλθει στα νέα κτιριακά δεδομένα. Στα πλαίσια αυτά της εργασίας δόθηκαν τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις των υλικών που κατασκευάστηκαν που ήταν άκρως ενθαρρυντικά.

2. «Συντήρηση και φινίρισμα εξωτερικών ξύλινων κατασκευών» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Τζουβάρα Όλγα, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Ιωάννη Κακαρά και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Νταλό Γεώργιο και Σκαρβέλη Μιχαήλ.

Η κα Όλγα Τζουβάρα διερεύνησε την αποτελεσματικότητα των προστατευτικών επικαλύψεων ξύλινων κατασκευών εξωτερικού χώρου, τη σύγκριση των αποτελεσμάτων από διάφορα υλικά και τεχνικές, καθώς και τους τρόπους  συντήρησης και  φινιρίσματος  επίπλου υπαίθρου. Για τη διενέργεια των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η συσκευή τεχνητής γήρανσης Xenon test. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη μέθοδο της τεχνητής γήρανσης το ακρυλικό χρώμα με αλκύδια συνολικά είχε την καλύτερη συμπεριφορά από όλες τις επικαλύψεις (λαδομπογιά, λάκα, χρώμα εμποτισμού, βερνίκι νερού).

3. «Σχεδιασμός επίπλων για ένα μοντέρνο δημιουργικό γραφείο» » από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Ξάνθη Θωμά, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παναγιώτη Κυράτση και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Νταλό Γεώργιο και Ντιντάκη Ιωάννη.

Ο Θωμάς Ξάνθης, αρχιτέκτονας, ασχολήθηκε με τη δημιουργία ενός συνόλου σχεδιαστικών επίπλων που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών και θα τους διευκολύνουν στη δουλειά και την καθημερινότητά τους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά η διενέργεια ποιοτικής έρευνας, με τη μορφή συνεντεύξεων που απευθύνθηκε σε σχεδιαστές και επαγγελματίες του χώρου, για να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη εικόνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα έπιπλα που ήδη χρησιμοποιούν και στη συνέχεια ακολουθήθηκε συγκεκριμένη μέθοδος του βιομηχανικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και συγκεκριμένα με τη δημιουργία ενός επίπλου γραφείου που συνδυάζει και σχεδιαστήριο!

4. «Κρατική Ξυλοβιομηχανία Καλαμπάκας: Περίπτωση μελέτης για την σκοπιμότητα λειτουργίας μιας βιομηχανίας ξύλου» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Μήσιο Γεώργιο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σκαρβέλη Μιχαήλ και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Παπαδόπουλο Ιωάννη και Νταλό Γεώργιο.

Ο κ. Μίσιος ασχολήθηκε με την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας που είναι σήμερα η μοναδική στο είδος της στην ελληνική επικράτεια, Αυτή υπήρξε κατά το παρελθόν μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου και αξιοποίησης και μεταποίησης της ελληνικής ξυλείας σε βιομηχανικό τεχνικό προϊόν. Η Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας δημιουργήθηκε με την προοπτική βιομηχανοποίησης στον κλάδο του ξύλου με σκοπό την εφαρμογή νέων ιδεών και τεχνολογιών, με στόχο την καινοτομία και μετάδοση γνώσης στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών στην μεταποίηση του ξύλου για διάφορους σκοπούς. Η πρώτη ύλη που είναι το ξύλο βρίσκεται σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή και αποτελεί ένα εξαιρετικό δομικό υλικό και χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων. Ο εκσυγχρονισμός της Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας είναι αναγκαίος και χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην διοίκηση και στην παραγωγή εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και πιστοποίησης με νέα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία έχουν εφαρμογή και διέξοδο στην αγορά. Επισημαίνεται επίσης ο κοινωνικός χαρακτήρας που μπορεί να παίξει η Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας σε διάφορες έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν Η εργασία προτείνει  σύγχρονες τεχνικές και ροή παραγωγής νέων προϊόντων, η ανθεκτικότητα των οποίων αποδείχτηκε και με τον πειραματισμό σε δοκίμια επικολλητής και τρικολλητής ξυλείας από ελληνική ξυλεία μαύρης πεύκης και υβριδογενής ελάτης, συγκρινόμενη με εισαγόμενη ξυλεία. Οι δοκιμές έγιναν με σκοπό την αναζήτηση εγχώριας πρώτης ύλης για την κατασκευή επικολλητής ξυλείας τύπου glulam για δομικές κατασκευές καθώς και τρικολλητή για την κατασκευή κουφωμάτων.

5. «Επιχειρηματικό μοντέλο δασικών συνεταιρισμών με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή πιστοποιημένων – καινοτόμων προϊόντων ξύλου» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Αναστόπουλο Χρήστο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Τρίγκα Μάριο και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Παπαδόπουλο Ιωάννη και Νταλό Γεώργιο.

Ο Χ. Αναστόπουλος διερεύνησε τη δομή και τη λειτουργία των Δασικών Συνεταιρισμών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση και αναλύοντας το μακρο-περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, έτσι ώστε να γίνει μια προσπάθεια πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων και του ρόλου των δασικών συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και της χώρας γενικότερα.

Με τη χρήση ειδικά δομημένου ερωτηματολογίου τέθηκαν και απαντήθηκαν τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Έτσι αναδείχθηκε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δασικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, είναι το πολύ μικρό τους μέγεθος που χαρακτηρίζεται από υποτυπώδη υποδομή και οργάνωση, ο πολύ μικρός χρόνος απασχόλησης στις δασικές εργασίες και το γεγονός ότι απολαμβάνουν μικρό περιθώριο κέρδους από την διάθεση των δασικών προϊόντων.

Προκειμένου να μπορούν, οι δασικοί συνεταιρισμοί να επιβιώσουν, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως το σημερινό, θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους δημιουργώντας δυνατούς και εύρωστους συνεταιρισμούς, να  αναζητήσουν συμμαχίες, να διευρύνουν το αντικείμενο εργασίας τους και να οργανωθούν σε επαγγελματική βάση με γνώμονα ένα αξιόπιστο και βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, επιδιώκοντας την διαφοροποίηση και την καινοτομία, αξιοποιώντας την  Ευρωπαϊκή πολιτική, που έχει ως προτεραιότητα τον συνεργατισμό και την ενίσχυση των συνεταιρισμών. Αλλά όχι οποιουδήποτε τύπου συνεταιρισμών, αλλά των συνεταιρισμών με επιχειρηματικό προσανατολισμό και έμφαση στην καινοτομία.

6. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εναλλακτικού εκπαιδευτικού επίπλου» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Φωτακοπούλου Μαρία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παναγιώτη Κυράτση και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Παπαδόπουλο Ιωάννη και Ντιντάκη Ιωάννη.

Η Μαρία Φωτακοπούλου παρουσίασε τη μεταπτυχιακή διατριβή, η οποία είχε στόχο να μελετήσει τις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης, να διερευνήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις του αιώνα που διανύουμε, να συλλέξει πληροφορίες από το εκπαιδευτικό περιβάλλον και πως όλα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε διερεύνηση μέσω πρωτογενούς έρευνας των εκπαιδευτικών επίπλων και του σχολικού περιβάλλοντος κυρίως σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προσδιοριστεί η ανάγκη αλλαγής των παραδοσιακών θρανίων σε νέες πιο εναλλακτικές μορφές, με σκοπό την υποβοήθηση των μαθητών στην καλύτερη κατανόηση και την εν γένει ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων αλλά και συνεντεύξεων, με στόχο την καταγραφή των αναγκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και τον προσδιορισμός των απαιτήσεων. Η μελέτη ολοκληρώθηκε με μία σειρά από σχεδιαστικές προτάσεις εναλλακτικών εκπαιδευτικών επίπλων, τα οποία ανταποκρίνονται στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα. Επειδή το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης ενισχύει την καθιστική ζωή των μαθητών, το οποίο είναι επιβλαβές για την υγεία των παιδιών, είναι αναγκαία η αναθεώρηση των προδιαγραφών και η αλλαγή των σχολικών θρανίων των δημόσιων σχολείων, ώστε να παρέχουν ευελιξία, να βοηθούν σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και να προάγουν τη συνεργατική μάθηση. Η εργασία κατέληξε σε μία σειρά από προτάσεις, μεταξύ αυτών την αλλαγή του δασκαλοκεντρικού μοντέλου σε παιδοκεντρικό, με έμφαση στην ενεργή μάθηση και τη διαθεματική προσέγγιση.

7. «Σχεδιασμός ξύλινης τοιχοποιίας δομικών κατασκευών και αποτίμηση ενεργειακής απόδοσης» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Νινίκα Κων/νο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Σκαρβέλη Μιχαήλ και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Παπαδόπουλο Ιωάννη και Νταλό Γεώργιο.

Ο κ. Κ, Νινίκας στο πλαίσιο της διπλωματικής του διατριβής ασχολήθηκε με την αξιοποίηση φυσικών υλικών (ξύλου, υποπροϊόντων ξύλου και υπολειμμάτων φυτικών καλλιεργειών) με σκοπό την κατασκευή μονωτικών πλακών τοιχοποιίας στοχεύοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτών σε μια ξύλινη τοιχοποιία. Μετρήθηκε η θερμική αγωγιμότητα (λ) των επιμέρους υλικών της ξύλινης τοιχοποιία διαστάσεων 1×1 m2 κατασκευασμένη από Ελληνική εταιρεία, αποσκοπώντας  στην ενεργειακή  εκτίμηση αυτής συνολικά αλλά και τη διερεύνηση για βελτίωση τμημάτων της τοιχοποιίας. Κατασκευάστηκαν επίσης τρεις διαφορετικές μονωτικές πλάκες για την συγκεκριμένη τοιχοποιία οι οποίες ήταν σύνθεση φλοιού πεύκου και ινών από στελέχη κλωστικής κάνναβης σε διαφορετικές ποσοστώσεις, που συλλέχτηκαν από περιοχές σε μικρή απόσταση (< 100 km) από το χώρο παραγωγής. Μετρήθηκε επίσης η θερμική αγωγιμότητα (λ) των τριών μονωτικών πλακών με μεθόδους σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και διεθνή πρότυπα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το σύνολο των υλικών της τοιχοποιίας (εξωτερική, εσωτερική στρώση ξύλου και μόνωση) είχαν χαμηλό συντελεστή θερμοαγωγιμότητας.  Οι μονωτικές πλάκες που κατασκευάστηκαν με δύο διαφορετικούς τρόπους (φλοιός μαύρης πεύκης και ίνες κάνναβης), είχαν εκτός από συνοχή συγκόλλησης και ικανοποιητικά χαμηλό συντελεστή θερμοαγωγιμότητας. Τα επόμενα βήματα της έρευνας θα επικεντρωθούν στον έλεγχο και σε  μετρήσεις για τη βελτίωση της υγροσκοπικότητας και της αντοχής αυτών των υλικών σε φωτιά. Επίσης προτείνεται να μελετηθεί η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης τους αναδεικνύοντας το χαμηλό αποτύπωμα όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Οι παραπάνω διπλωματικές εργασίες κρίθηκαν άριστες και πολύ καλές από τις εξεταστικές επιτροπές, ενώ σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ήταν ανοικτή για το κοινό για να παρακολουθήσει την υποστήριξη των παραπάνω διπλωματικών εργασιών.

Η διερεύνηση καινοτόμων και επίκαιρων επιστημονικών ζητημάτων που απασχολούν την αγορά και τις επιστήμες του ξύλου, το design, την επιχειρηματικότητα και το μάνατζμεντ, συνεχίζεται δυναμικά από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, η επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με νέο τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Design, Technology & Management of Wooden Products) στις εξής τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design), β) Τεχνολογία & Κατασκευές (Technology and Construction)  και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ (Management & Marketing) που περιλαμβάνει ένα πολύ ενδιαφέρον και ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων, με ιδιαίτερα αξιόλογους και προσιτούς διδάσκοντες, που διεξάγεται στην Καρδίτσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Αναμένεται πολύ σύντομα η τελική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων προκειμένου να δημοσιευτεί η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από νέους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19!

 

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ

 

Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας