Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου ΑΕ 2017-18

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/24.5.2018 (θέμα 3ο) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το πρόγραμμα των εξετάσεων μαθημάτων του 2ου εξαμήνου του Α.Ε. 2017-18 του ΜΠΣ «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» είναι το εξής:

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
M129 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6/2018 ΩΡΕΣ: 09.00-11.00
M123 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2018 ΩΡΕΣ: 17.00-19.00
M128 Οικονομική της καινοτομίας ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2018 ΩΡΕΣ: 17.00-19.00
M130 Σχεδίαση και Εφαρμογές Διαδραστικών Συστημάτων ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018 ΩΡΕΣ: 09.00-11.00
M122 Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM ΚΥΡΑΤΣΗΣ Π.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018 ΩΡΕΣ: 11.00-13.00
M124 Σύγχρονες μέθοδοι του design ΚΥΡΑΤΣΗΣ Π.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6/2018 ΩΡΕΣ: 13.00-15.00
M127 Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6/2018 ΩΡΕΣ: 15.00-17.00
M121 Ερευνητική Μεθοδολογία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΤΡΙΓΚΑΣ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6/2018 ΩΡΕΣ: 17.00-19.00
M126 Σχεδίαση Προϊόντων για Όλους ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ Ι. ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 ΩΡΕΣ: 09.00-11.00
M125 3D Printing και διαδραστική σχεδίαση προϊόντων ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ Ι. ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6/2018 ΩΡΕΣ: 11.00-13.00