Επτά (7) νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες

Στις 3/3/2018 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. στην Καρδίτσα επτά (7) νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου και 2ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Σ.Τ.Ξ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες απέσπασαν πολύ κολακευτικά σχόλια και ανέδειξαν θέματα αιχμής στο αντικείμενο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

  1. «Ανάλυση δημιουργίας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα της κρίσης. Η περίπτωση των ξύλινων αξεσουάρ» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Μαστρογιώργο Αθανάσιο, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα Γλυκερία Καραγκούνη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Παπαδόπουλο Ιωάννη και Τρίγκα Μάριο.

Ο Θανάσης Μαστρογιώργος παρουσίασε την   μελέτη περίπτωσης δημιουργίας νεοφυούς επιχείρησης κατασκευής και προώθησης ξύλινων αξεσουάρ σε καιρό κρίσης. Η εργασία  αναδεικνύει  πρακτικές και παράγοντες επιτυχίας  αναλύοντας την περίπτωση καθώς αυτή εξελίσσεται, δηλαδή από την σύλληψη της ιδέας έως και την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου ζωής της. Η αξία της παρούσας μελέτης έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι οι περιορισμοί, τα εμπόδια αλλά και οι δυνατότητες είναι πραγματικοί και μη ελεγχόμενοι. Επομένως και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα είναι πιο αξιόπιστα. Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καινοτομία, η δικτύωση και η εξωστρέφεια αποτελούν μονόδρομο για τις επιχειρήσεις  παραδοσιακών κλάδων  που φιλοδοξούν να επιβιώσουν στην Ελλάδα της κρίσης.

  1. «Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης σε επιχειρήσεις ξύλου» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Δρακόπουλο Ηλία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Ιωάννη Παπαδόπουλο και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Καραγκούνη Γλυκερία και Τρίγκα Μάριο.

Ο Ηλίας Δρακόπουλος διερεύνησε και ανέδειξε τα συστήματα κοστολόγησης που εφαρμόζουν οι εταιρείες του κλάδου του ξύλου τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον Κυπριακό χώρο. Στόχος της έρευνας ήταν να επισημάνει τα δεδομένα εκείνα με τα οποία προσδιορίζονται οι βασικές παράμετροι λειτουργίας των επιχειρήσεων ξύλου, λαμβάνοντας τις κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να αντιμετωπίζονται οι όποιες δυσκολίες, να χαράζουν τη στρατηγική τους και να πραγματοποιούν όσο γίνεται ορθότερη κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων ξύλου, μέσω των κατάλληλων συστημάτων. Με τη χρήση ειδικά δομημένου ερωτηματολογίου τέθηκαν και απαντήθηκαν τα βασικά ερωτήματα της έρευνας. Έτσι αναδείχθηκε ότι η εφαρμογή των διαφόρων συστημάτων κοστολόγησης είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος των επιχειρήσεων, ενώ η αναλυτική κοστολόγηση σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την συστηματική παρακολούθηση των κέντρων κόστους: των προμηθειών πρώτων υλών της παραγωγής, της αποθήκευσης, της διανομής και των πωλήσεων. Επίσης, η κοστολόγηση των τελικών προϊόντων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την τιμολόγηση των προϊόντων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς και τον καθορισμό του κόστους παραγγελιών και υπηρεσιών για τη λήψη αποφάσεων και πολλά ακόμη σημαντικά.

  1. «Κατασκευή σύνθετων επικολλητών δοκών με τη χρήση ελληνικής ξυλείας για την κατασκευή μεταφερόμενων οικισμών» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Μάνδρου Χρύσα, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Γεώργιο Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Τρίγκα Μάριο.

Η κα Μάνδρου ασχολήθηκε με την έρευνα αντικατάστασης της εισαγόμενης ξυλείας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή επικολλητών δοκών. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή επικολλητής ξυλείας για την κατασκευή δοκών μεγάλων διαστάσεων. Μέχρι σήμερα το σύνολο της πρώτης ύλης προέρχεται από εισαγωγές ξυλείας αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής έγινε αντικατάσταση της εισαγόμενης ξυλείας με ελληνικής προέλευσης ξύλο μαύρης πεύκης προέλευσης Γρεβενών και ελάτης προέλευσης Καλαμπάκας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν άκρως ικανοποιητικά δίνοντας τιμές μηχανικών ιδιοτήτων πολύ κοντά σε αυτές των επικολλητών από εισαγόμενη ξυλεία. Τα αποτελέσματα θα δοθούν στις ελληνικές βιομηχανίες με την ελπίδα σύντομα να αρχίσει η αξιοποίηση της ελληνικής ξυλείας δημιουργώντας συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις ξύλου, αλλά και την Πολιτεία.

 

  1. «Αισθητική αναβάθμιση λεπίδας μονόπλευρου μεταλλικού στηθαίου ασφάλειας οδών σε περιοχές φυσικού κάλους με ξύλο» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Παπασπύρο Ηλία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Γεώργιο Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Κακαρά Ιωάννη.

Ο κ. Ηλίας Παπασπύρος στο πλαίσιο της διπλωματικής του διατριβής ασχολήθηκε με την αντικατάσταση των μεταλλικών στηθαίων λεπίδων σε δρόμους που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Η μέχρι στιγμής πραγματικότητα οδηγεί στην χρήση μεταλλικών λεπίδων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη αισθητική αξία παρά μόνο ασφάλεια. Σε περιοχές όμως που ανήκουν στο δίκτυο NATURA και προστατεύονται, ή γενικότερα παρουσιάζουν ιδιαίτερα φυσική ομορφιά η ύπαρξη των μεταλλικών στηθαίων λεπίδων μειώνει πολύ την αισθητική αξία του τοπίου. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έγιναν πειράματα για να βρεθεί η δυνατότητα να αντικατασταθούν τα μεταλλικά αυτά στοιχεία από ξύλο και μάλιστα ελληνικής προέλευσης. Δοκιμάστηκαν έτσι ως προς τις μηχανικές ιδιότητες και ιδιαίτερα ως προς την αντοχή σε κρούση, επικολλητή ξυλεία ερυθρελάτης, ξυλεία ελάτης εμποτισμένη και ξυλεία καστανιάς. Τα αποτελέσματα ήταν απόλυτα ενθαρρυντικά με την ξυλεία της καστανιάς να δίνει τα καλύτερα, που σε συνδυασμό με την φυσική της αντοχή να εμφανίζεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει χωρίς πρόβλημα τις μεταλλικές λεπίδες σε οδούς που η κίνηση γίνεται με ταχύτητα μικρότερη από 90 χλμ/ώρα. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα να υιοθετηθούν για την βελτίωση της αισθητικής των όμορφων τοπίων της χώρας μας.

  1. «Κατασκευή και ποιοτικός έλεγχος ξύλινου εκπαιδευτικού παιγνιδιού για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Χουβαρδά Σουλτάνα, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Γεώργιο Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Ντιντάκη Ιωάννη.

Η κα Τάνια Χουβαρδά ασχολήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής της διατριβής με μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Προσπάθησε να δημιουργήσει με βάση το ξύλο ως υλικό εκπαιδευτικά παιχνίδια που να απευθύνονται σε παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Κατά τη διάρκεια της εργασίας της,  σχεδίασε, κατασκεύασε αλλά και έλεγξε ποιοτικά τις δημιουργίες της, με βάση την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 71-1 ώστε τα παιχνίδια αυτά πέραν της εκπαιδευτικής συμβολής τους να είναι και ασφαλή για τα παιδιά. Για τις δημιουργίες της χρησιμοποίησε αντικολλητή ξυλεία που πληρούσε τις προδιαγραφές για την περιεχόμενη φορμαλδεΰδη και παρουσίασε ενδιαφέρουσες δημιουργίες που θα βοηθήσουν τα παιδιά αυτής της ειδικής κατηγορίας στο να εξοικειωθούν με τα γράμματα και τους αριθμούς, καθώς και με ασκήσεις ευλυγισίας. Θα ήταν χρήσιμο οι δημιουργίες της να υιοθετηθούν από τα Ελληνικά ειδικά σχολεία ώστε οι δημιουργίες της κας Χουβαρδά να πιάσουν τόπο.

  1. «Παραμετρικός σχεδιασμός κλίμακας με χρήση του Solidworks» από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Αχουριώτη Κων/νο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ, Ιωάννη Ντιντάκη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Σκαρβέλη Μιχαήλ. Ο Κων/νος Αχουριώτης μελέτησε και παρουσίασε τις κλίμακες (σκάλες) και κυρίως την γεωμετρία των διαφόρων στοιχείων της, ώστε να τα απλοποιήσει, τυποποιήσει και έπειτα με την χρήση του σχεδιαστικού λογισμικού Solidworks να σχεδιαστούν παραμετρικά κάποια είδη κλιμάκων τα οποία θα μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε κτηρίου και παράλληλα να διευκολύνουν τον σχεδιαστή κατά τη διαδικασία μοντελοποίησης με τη χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών οι οποίοι εξορισμού δεν υπάρχουν σε αντίστοιχα λογισμικά.

7. «Ανάπτυξη «ευφυούς» ξύλινης ράβδου υποστήριξης/υποβοήθησης έργου κτηνοτρόφων και επισκεπτών φυσιολατρικού τουρισμού» από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Φωτάκη Ευθυμία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Αντώνιο Καραγεώργο και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους καθηγητές: Κυράτση Παναγιώτη και Ντιντάκη Ιωάννη.

Η κα Έφη Φωτάκη διερεύνησε την δυνατότητα ανάπτυξης μιας ξύλινης ράβδου υποστήριξης (κοινώς «γκλίτσα»), η οποία να διαθέτει συστήματα εντοπισμού και επικοινωνίας με στόχο την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας προς τον χρήστη που μπορεί να είναι: κτηνοτρόφοι, περιηγητές, επισκέπτες φυσιολατρικού τουρισμού, αθλητές υπαίθρου, επαγγελματίες που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους  (δασολόγους/ δασεργάτες, βιολόγους, που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Η χρήση της επικεντρώνεται στις περιπτώσεις που το άτομο χρειάζεται άμεσα φροντίδα με την παρέμβαση τρίτου, όπως είναι όταν αδυνατεί να καλέσει σε βοήθεια (αιφνίδιο πρόβλημα υγείας, ατύχημα), όταν δεν διαθέτει άλλο μέσο επικοινωνίας ( έλλειψη ή αδυναμία χρήσης κινητού τηλεφώνου, κακή ποιότητα σήματος, πανικός, καταστροφή της συσκευής από πτώση), όταν ακόμη και όταν διαθέτει τα μέσα δεν μπορεί να προσδιορίσει τη θέση του, αλλά και αντίστροφα όταν το άτομο πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για απρόβλεπτες συνθήκες και πιθανό κίνδυνο.

Η μελέτη επικεντρώθηκε στην επιλογή της καταλληλότερης για το ζητούμενο ράβδου υποστήριξης (και συγκεκριμένα της παραδοσιακής Ελληνικής ποιμενικής), ενός συστήματος εντοπισμού και ενός συστήματος επικοινωνίας. Τα επιμέρους συστήματα έπρεπε να ικανοποιούν τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, όσο και ορισμένες προδιαγραφές ως ενιαίο σύστημα. Οι δοκιμές που έγιναν σε διάφορους χώρους με τη βοήθεια ενός πρωτοτύπου που κατασκευάστηκε με τους μηχανισμούς που επιλέχθηκαν, έδειξαν ότι η κατασκευή μιας «ευφυούς» πλέον ράβδου υποστήριξης είναι εφικτή, μπορεί να παρέχει σε υψηλό βαθμό υπηρεσίες ασφάλειας στο χρήστη χωρίς να υπολείπεται σε λειτουργικότητα και χρηστικότητα, οικονομικά και αποτελεσματικά. Οι υπηρεσίες δε που μπορεί να παρέχει είναι προσαρμόσιμες στο είδος της χρήσης και τις απαιτήσεις του χρήστη, και να προσαρμόζονται στις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο του εντοπισμού και της επικοινωνίας, με πολύ προσιτό κόστος.

Οι παραπάνω διπλωματικές εργασίες κρίθηκαν άριστες και πολύ καλές από τις εξεταστικές επιτροπές, ενώ σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ήταν ανοικτή για το κοινό για να παρακολουθήσει την υποστήριξη των παραπάνω διπλωματικών εργασιών.

Η διερεύνηση καινοτόμων και επίκαιρων επιστημονικών ζητημάτων που απασχολούν την αγορά και τις επιστήμες του ξύλου, της σχεδίασης, της επιχειρηματικότητας και του μάνατζμεντ, συνεχίζεται δυναμικά από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. που ετοιμάζεται μέχρι τις 30/3/2018 να ορκίσει κι άλλους δέκα (10) αποφοίτους του στην 2η τελετή ορκωμοσίας από την ίδρυσή του (το 2015).

Αξίζει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 18/6.3.2018 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. η ολοκληρωμένη μελέτη – πρόταση επανίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, που προβλέπεται υποχρεωτικά από το Ν. 4485/2017, που περιλαμβάνει ένα πολύ ενδιαφέρον και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με ιδιαίτερα αξιόλογους και προσιτούς διδάσκοντες, που διεξάγεται στην Καρδίτσα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.!

Τέλος, τονίζεται ότι το Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. με τη λειτουργία του μεταπτυχιακού του προγράμματος. την ύπαρξη της απαιτούμενης κρίσιμης ομάδας μελών ΔΕΠ κατόχων διδακτορικού διπλώματος, την 18ετή του σημαντική ερευνητική πορεία, τις υποδομές, και την θετική του εξωτερική αξιολόγηση, φαίνεται να πληροί όλα τα κριτήρια (και τα 7) ώστε να περιληφθεί μέσα στα πρώτα τέσσερα (4) Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την απόκτηση της δυνατότητας απονομής διενέργειας τρίτου κύκλου σπουδών για την εκπόνηση και απονομή διδακτορικών διατριβών, και επομένως οδεύει ακάθεκτα προς την πλήρη και αντάξια πανεπιστημιοποίησή του!

 

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ

 

Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας