Παράταση παρουσίασης διπλωματικών εργασιών

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε., δόθηκε μια μικρή παράταση στην ημερομηνία υποστήριξης των διπλωματικών εργασιών που έχουν αναλάβει οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το 3ο εξάμηνο σπουδών, ήτοι για τις 3/3/2018, αντί της προγραμματισμένης 26 & 27/1/2018.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και υποβολής της διπλωματικής τους εργασίας, παρακαλούνται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και τα υπόλοιπα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 23/2/2018 να έχουν υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος το τελικό κείμενο της εργασίας, καθώς και συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο Ε-105-5 ολοκλήρωσης αυτής.

Καλή επιτυχία!