Καλό ξεκίνημα στον 3ο κύκλο του Μεταπτυχιακού ΠΚΜ-ΠΡΟΞΥ

Στις 6/10/2017 ξεκίνησαν με τις καλύτερες προϋποθέσεις τα μαθήματα του 3ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» για τους 19 μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους 8 διδάσκοντες.
Καλή διαδρομή και επιτυχία σε όλους!