Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών (Μέρος ΙΙ) 20-05-2017

 Δελτίο τύπου σε pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έξι (6) νέες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. με τίτλο: «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο»

Στις 20/5/2017 παρουσιάστηκαν στο κεντρικό αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. στην Καρδίτσα οι πέντε (5) πρώτες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (Σ.Τ.Ξ.Ε.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, οι οποίες απέσπασαν πολύ κολακευτικά σχόλια και κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα διπλωματικών εργασιών:

1. «Σύγχρονα υλικά με βελτιωμένες μηχανικές – θερμομονωτικές ιδιότητες (Κατασκευή- Ποιοτικός έλεγχος) από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Αργύρη Βασίλειο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Τρίγκα Μάριο.

Στην εργασία αυτή ερευνήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ξύλου τόσο ως προς τις φυσικές του ιδιότητες, όπως η πυκνότητά του, η προσρόφηση υγρασίας, η ρίκνωση και διόγκωση,  όσο και ως προς τις μηχανικές του ιδιότητες όπως το μέτρο θραύσης και το μέτρο ελαστικότητας, καθώς επίσης και ως προς τις θερμικές του ιδιότητες (θερμοαγωγιμότητα). Μελετήθηκαν υλικά από μασίφ ξύλο όπως αυτό της ελάτης, της πεύκης και του μεραντιού αλλά και σύνθετα υλικά (τρικολλητά), όπως τρικολλητό μεράντι (ΜΤ) και τα προτεινόμενα νέα υλικά, τρικολλητό μεράντι – ελάτη – μεράντι (ΜΕΤ) και τρικολλητό ελάτη – μεράντι – ελάτη (ΕΜΤ)  με σκοπό την βελτίωση των μηχανικών και θερμομονωτικών τους ιδιοτήτων αλλά και την μείωση του κόστους κατασκευής των υλικών αυτών για την αξιοποίηση τους σε δομικές κατασκευές και κατασκευές κουφωμάτων. Όλες οι ιδιότητες ερευνήθηκαν ξεχωριστά για κάθε ένα υλικό.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι η συμπεριφορά των δύο προτεινόμενων νέων υλικών μπορούμε να πούμε ότι κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με τα ανταγωνιστικά υλικά κατασκευής κουφωμάτων με συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντων κατασκευής κουφωμάτων να είναι το μειωμένο κόστος τους καθώς επίσης και η μειωμένη θερμοαγωγιμότητα.

2. «Ξύλινο κούφωμα – Δυνατότητες βελτίωσης των θερμομονωτικών ιδιοτήτων με την χρήση νέων υλικών από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Παππά Μιλτιάδη, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Γ. Νταλό και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Σκαρβέλη Μιχαήλ και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Στην έρευνα αυτή, σε συνέχεια από την προηγούμενη εξετάστηκαν προτάσεις για κατασκευή κουφωμάτων,  με νέα υλικά προϊόντα του ξύλου, τόσο ως προς τις θερμομονωτικές  του ιδιότητες και τη σύγκριση με τα υπάρχοντα υλικά, όσο και τον έλεγχο σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν για ανεμοπερατότητα, υδατοπερατότητα.

Έτσι, προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την παραγωγή ξύλινων κουφωμάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις με μειωμένο κόστος παραγωγής, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές στην δύσκολη αυτή αγορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. «Social Media Marketing επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά επίπλων & ξύλου», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Πλατογιάννη Ευανθία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους Καθηγητές: Τρίγκα Μάριο και Καραγκούνη Γλυκερία.

Στην έρευνα αυτή εξετάστηκε η εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων του internet μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου και επίπλων με την χρήση ενός ειδικού ερωτηματολογίου που καταρτίστηκε και δόθηκαν απαντήσεις στα ζητήματα:

 • Ποια είναι τα βασικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γνωρίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες του κλάδου και ο βαθμός χρήσης και εφαρμογής τους;
 • Σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τις ελληνικές επιχειρήσεις επίπλων και ξύλου από το 2009 μέχρι σήμερα;
 • Σε ποιο βαθμό οι καταναλωτές προϊόντων ξύλου – επίπλων στρέφονται στα social media για να πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς και να λάβουν τις αγοραστικές του αποφάσεις;
 • Σε ποιο βαθμό η ενημέρωση του αγοραστή προϊόντων ξύλου – επίπλων πριν προβεί στην αγορά αυτών αυξάνει τις απαιτήσεις τους και δημιουργεί μεγαλύτερες προσδοκίες;
 • Σε ποιο βαθμό κρίνεται ότι μια επιχείρηση ξύλου – επίπλου, θα πρέπει να κάνει αισθητή τη παρουσία της στα social media και τα οφέλη που αποκομίζει, προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της;

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι αρκετά ενδιαφέροντα και πιστεύεται ότι θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου για να τα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

4. «Σχεδιασμός και εργονομική μελέτη βοηθητικού επίπλου εξυπηρέτησης ατόμων με κινητικά προβλήματα σε στάδιο ανάρρωσης», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Φερφυρή Σωτηρία, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ντιντάκη Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους κ.κ. Κυράτση Παναγιώτη και Νταλό Γεώργιο.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε η σχεδίαση ενός βοηθητικού επίπλου, που να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, των ατόμων που βρίσκονται σε στάδιο ανάρρωσης, μετά από μια χειρουργική επέμβαση μέσης. Σήμερα τα διαθέσιμα έπιπλα αφορούν κατά κύριο λόγο «Περιπατητήρες» τύπου «Π» που έχουν σαν σκοπό την στήριξη στο βάδισμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σκοπός της παρούσης εργασίας αποτελεί η σχεδίαση ενός επίπλου το οποίο να μην αποσκοπεί μόνο στην στήριξη κατά το βάδισμα αλλά να στηρίζει τον ασθενή στην όρθια θέση και να εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες και δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της εργασίας τα βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν :

 • Πώς θα πρέπει να μελετηθεί και να σχεδιαστεί ένα βοηθητικό έπιπλο ώστε να υποστηρίξει τις ανάγκες των χρηστών στο στάδιο της ανάρρωσης;
 • Ποιες θα είναι οι ανάγκες που θα είναι ικανό ένα τέτοιο έπιπλο να εξυπηρετεί τον χρήστη στο στάδιο της ανάρρωσης;
 • Ποια θα πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του επίπλου ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητα ζωής του χρήστη;

5. «Σχεδιασμός & εργονομική μελέτη επίπλου για άτομα με κινητικά προβλήματα», από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Πετεινάρα Εβελίνα, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ντιντάκη Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους κ.κ. Κυράτση Παναγιώτη και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε και σχεδιάστηκε ένα κάθισμα (αμαξίδιο) εσωτερικού χώρου το οποίο ως στόχο τη διευκόλυνση στη μετακίνηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα ώστε να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες μέσα στο σπίτι χωρίς να εξαρτώνται απόλυτα από την ύπαρξη δεύτερου ατόμου.  Στο πλαίσιο της εργασίας τα βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Είναι δυνατή η σχεδίαση ενός ευέλικτου αμαξιδίου που να καλύπτει τις ανάγκες ατόμων με κινητικά προβλήματα;
 • Είναι εφικτή η σχεδίαση ενός αμαξιδίου που θα επιτρέπει στους χρήστες να καλύπτουν καθημερινές ανάγκες τους όπως το μπάνιο, το φαγητό κτλ ;
 • Είναι εφικτή η χρήση του ξύλου ως υλικό κατασκευής σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο;

6. «Παραμετρική σχεδίαση κουζίνας για όλους τους χρήστες με τη βοήθεια του σχεδιαστικού προγράμματος SolidWorks», από τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Τσουτσουλίγκα Νικόλαο, με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Ντιντάκη Ιωάννη και μέλη της επιτροπής επίβλεψης τους κ.κ. Κυράτση Παναγιώτη και Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Αυτή η διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη σχεδίαση επίπλων κουζίνας τα οποία να πληρούν τις αρχές της ‘Σχεδίασης προϊόντων για όλους’ (Universal Design). Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι ο χώρος της κουζίνας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου καλά τόσο από υγιεί άτομα όσο και απο άτομα με αναπηρία, Στο πλαίσιο της προτεινόμενης εργασίας τα βασικά ερωτήματα που απαντήθηκαν ήταν τα εξής:

 • Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά τη χρήση μιας κοινής κουζίνας;
 • Είναι εφικτή η κατάλληλη σχεδίαση κουζίνας ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες όλως των χρηστών;
 • Τα σύγχρονα λογισμικά παραμετρικής σχεδίασης είναι ικανά να συμβάλουν θετικά στο σχεδιασμό κουζίνας για όλους τους χρήστες;

Οι παραπάνω διπλωματικές εργασίες κρίθηκαν άριστες και πολύ καλές από τις εξεταστικές επιτροπές, ενώ σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ήταν ανοικτή για το κοινό για να παρακολουθήσει την υποστήριξη των παραπάνω διπλωματικών εργασιών.

Βαίνουν προς ολοκλήρωση δέκα εννέα (19) ακόμη εξίσου σημαντικές και ενδιαφέρουσες ερευνητικές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του 1ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σημειώνεται η 1η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΜΠΣ ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017.

Τέλος, σε λίγες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής και παρακολούθησης του 3ου κύκλου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο»

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ

Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας