Πρόγραμμα Εξετάσεων Ε.E. 2016-17

Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Α.Ε. 2016-17, που εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Τμήματος είναι το παρακάτω:

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
M121 Ερευνητική Μεθοδολογία Παπαδόπουλος Ι. Τρίγκας Μ. Παρασκευή 16/6/2017
Ώρες: 15:00-17:00
M127 Σύγχρονες μέθοδοι κοστολόγησης παραγωγής Παπαδόπουλος Ι. Παρασκευή 16/6/2017
Ώρες: 18:00-20:00
M125 3D Printing και διαδραστική σχεδίαση
προϊόντων
Ντιντάκης Ι. Παρασκευή 16/6/2017
Ώρες: 18:00-20:00
M123 Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών και
μέσων συσκευασίας – Πιστοποίηση
Νταλός Γ. Σάββατο 17/6/2017
Ώρες: 10:00-12:00
M129 Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Καραγκούνη Γ. Παρασκευή 23/6/2017
Ώρες: 15:00-17:00
M130 Σχεδίαση και Εφαρμογές
Διαδραστικών Συστημάτων
Καραγεώργος Α. Παρασκευή 23/6/2017
Ώρες: 15:00-17:00
M126 Σχεδίαση Προϊόντων για Όλους Ντιντάκης Ι. Παρασκευή 23/6/2017
Ώρες: 18:00-20:00
M128 Οικονομική της καινοτομίας Τρίγκας Μ. Σάββατο 24/6/2017
Ώρες: 09:00-11:00
M122 Προηγμένα Συστήματα CAD-CAM Κυράτσης Π. Σάββατο 24/6/2017
Ώρες: 12:00-14:00
M124 Σύγχρονες μέθοδοι του design Κυράτσης Π. Σάββατο 24/6/2017
Ώρες: 14:00-16:00

Καλή επιτυχία!