Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών και Ορκωμοσίες 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ης & 4ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/19.5.2017 (θέμα 3ο) της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποφασίστηκε να γίνουν οι επόμενες δύο (2) παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών για το έτος 2017 ως εξής:

  • 3η περίοδος: Τετάρτη 5/7/2017
  • 4η περίοδος: Παρασκευή & Σάββατο 29-30 Σεπτεμβρίου 2017

Για να είναι δυνατή η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έγκαιρα (10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία αυτή) στην Γραμματεία του Τμήματος.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/19.5.2017 (θέμα 2ο) της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποφασίστηκε να γίνουν οι δύο (2) ορκωμοσίες για τους αποφοίτους του Μ.Π.Σ. ΠΜΚ-ΠΡΟΞΥ του Τμήματος για το έτος 2017 ως εξής:

  • 1η ορκωμοσία την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 11.00 πμ στην Λάρισα, στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας
  • 2η ορκωμοσία την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00 πμ στην Λάρισα, στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Ο Δ/ντής του ΜΠΣ ΠΚΜ-ΠΡΟΞΥ

Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας