Υποστήριξη Διπλωματικών Εργασιών και Ορκωμοσίες 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3ης & 4ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/19.5.2017 (θέμα 3ο) της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποφασίστηκε να γίνουν οι επόμενες δύο (2) παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών για το έτος 2017 ως εξής: 3η περίοδος: Τετάρτη 5/7/2017 4η περίοδος: […]

Continue reading