Αρχική Σελίδα

Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του  Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στις Προηγμένες Μεθόδους Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (MSc in Advanced Manufacturing Methods of Wooden Products).

Αποστολή του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, αλλά και επιχειρηματιών και ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού, παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου και αποτελεσματικής διάθεσης καινοτόμων προϊόντων ξύλου και επίπλων.